Đánh xổ số trực tuyến kiếm được 100.000 tội phạm trong một vài năm, chơi xổ số trên mạng

Đánh xổ số trực tuyến đã kiếm được 100.000 tội phạm trong một vài năm?

chơi xổ số trên mạng

Theo luật và quy định liên quan của trung quốc, trò chơi xổ số trực tuyến là bất hợp pháp. Đánh dấu xổ số là hành vi tái mua xổ số nhiều lần bằng cách sử dụng các lỗ hổng hoặc phương tiện kỹ thuật để tăng khả năng chiến thắng.

Hình phạt

cơ sở pháp lý

Theo điều 293 của luật hình sự, bất hợp pháp sử dụng mạng thông tin máy tính để thực hiện các hoạt động lừa đảo, phá vỡ hoạt động bình thường của mạng thông tin máy tính, trường hợp là nghiêm trọng, bị kết án tù từ 5 năm đến 10 năm; Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị kết án 10 năm hoặc tù chung thân.

xác định hình phạt

Trò chơi xổ số trực tuyến thuộc về việc sử dụng mạng thông tin máy tính để thực hiện các hoạt động gian lận. Theo luật hình sự, nếu có chuyện gì nghiêm trọng, có thể bị kết án tù từ 5 năm đến 10 năm. Hình phạt cụ thể dựa trên số tiền liên quan, mức độ nghiêm trọng của các yếu tố như xác định.

số tiền 100.000 được xác nhận

Được đề cập trong bài viết kiếm được 100.000, nếu bạn lướt xổ số trực tuyến, nó là một số tiền lớn. Đối với trường hợp nghiêm trọng, số tiền liên quan đến hơn 50.000 yuan, có thể được coi là nghiêm trọng.

Kết luận

Chơi xổ số trực tuyến kiếm được 100.000 là một hành vi bất hợp pháp nghiêm trọng, có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Vì thế, đừng tham gia vào trò chơi cờ bạc bất hợp pháp như trò chơi xổ số trực tuyến.

thẻ\nBàn chải trực tuyến xổ số\nHành vi bất hợp pháp

Hình phạt

Tình huống nghiêm trọng

Số tiền liên quan