Bán vé số trên mạng là phạm pháp à, hoa kỳ\nỞ mỹ, các bang quyết định tính hợp pháp của xổ số trực tuyến. Đến năm 2023, các bang sau đây cho phép bán vé số trực tuyến:

Bán vé số trên mạng là phạm pháp à?

Tính hợp pháp của việc bán vé số trực tuyến tùy thuộc vào các quận. Trong một số nước và khu vực, bán vé số trực tuyến là hợp pháp, trong khi ở những nước khác thì bất hợp pháp.

hoa kỳhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/95c6afb36177241e?.png”/>

Colorado

Delaware

Georgia

Idaho

Illinois

Kentucky

Michigan

New Hampshire

New Jersey

New York.

Bắc Dakota

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

Nam Carolina

Tennessee.

Virginia

West Virginia

Washington, d.c.

các nước khác

Ở các nước khác, tính hợp pháp của việc bán vé số trực tuyến cũng khác nhau. Ví dụ, bán vé số trực tuyến là hợp pháp ở anh, Canada và úc. Ở một số nước, như ấn độ và trung quốc, bán vé số trực tuyến là bất hợp pháp.

yếu tố cần xem xét

Để quyết định xem xổ số trực tuyến có hợp pháp hay không, hãy xem xét những yếu tố sau:

Luật của bang hay quốc gia: đó là một yếu tố quan trọng vì các luật khác nhau tùy thuộc vào các lãnh địa pháp lý.

Ủy ban xổ số: một số bang hoặc quốc gia có ủy ban xổ số có trách nhiệm giám sát việc bán vé, kể cả bán hàng trực tuyến.

Các nhà điều hành xổ số: chỉ những nhà điều hành xổ số được cấp phép mới được phép bán vé số trong một khu vực pháp lý cụ thể, bao gồm cả bán hàng trực tuyến.